FOCUS PÅ: TRE PERIODER – SET FRA TRE VINKLER

Område: — Kategori: Debat/foredrag

DEN GLOBALE, DEN LOKALE OG AVISEN DEBAT / FOREDRAG

Hvis man bevæger sig baglæns gennem historien, hvordan ser den så ud? – Det er oplægget til årets Focusarrangement.

Tre perioder, tre foredragsholdere og en dirigent. Det er årets oplæg. Også formmæssigt er der lagt op til en ny stil. Det gemmes dog som en overraskelse til denne traditionsrige aften. Det eneste, som kan siges nu er, at Leo Knudsen dirigerer en ”kammerkoncert” med de tre foredragsholdere.

Der sættes spot på tre tidsperioder, og for hver tidsperiode fortælles historien udefra og indefra. Hvad skete der i Danmark og specielt i Hillerød samtidig med de begivenheder, som optog verden. Og endelig: hvad skrev de i avisen om det. Avisen er naturligvis Frederiksborg Amts Avis.

Den første periode, der slås ned på, er årene omkring 1968 – verdens øjne hvilede i de år på Vietnamkrigen.  For dem, som er født i 1950 eller der omkring, var det en krig med forfærdelige billeder, som brændte sig ind på nethinden, og som satte mange andre spørgsmål på dagsordenen; den endelige afvikling af de store landes kolonier, ungdommens følelse af uretfærdig krig og uretfærdig verden og i sammenhæng hermed det egentlige ungdomsoprør. Året før havde The Beatles udgivet ”Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” og i 1968 ”Hey Jude”. Det var året med ungdomsbesættelser og studenteroprør. I Hillerød var det byplaner og S-togspendling, der stod på dagsordenen.

FOCUS_hh1_web_514799aHistorien udefra fortælles af Per Bendix (cand.scient.pol.), der dengang var medlem af Folketinget, og som besøgte Vietnam midt under krigens hektiske sidste faser med de store Tet-offensiver.

Historien indefra fortælles af Ida Rosenstand Klahn (PhD i Historie), som er museumsinspektør og afdelingsleder for Nyere Tid på Museum Nordsjælland, og som repræsenterer en helt anden generation end den, som blev præget af ungdomsoprøret.

Dengang skabtes alle vore billeder af det, der stod i avisen, og delvis af det, som blev spredt via monopol-tv. Som repræsentant for gadespejlet før den ”post faktuelle tid”, som repræsentant for en af landets ældste aviser, Frederiksborg Amtsavis (1874) fortæller chefredaktør Palle Høj.

FOCUS_leninDen anden tidsperiode er årene omkring 1917, altså ca. 50 år tidligere. – Verden var dengang midt i første verdenskrig. Den første periode viste, at fokus var flyttet væk fra Europa til Asien og Stillehavsregionen. Første verdenskrig ramte mest Europa og Mellemøsten. Nok var det slagene ved Verdun og Somme, der har præget historieskrivningen, men Osmannerrigets fald var måske endnu mere betydningsfuldt. Kampene ved Gallipoli, kampen om magten i Mesopotamien (vore dages Irak) og kampen om Syrien og Palæstina var historieskabende begivenheder. Ikke bare Osmannerriget gik under i krig, men det gjorde Rusland også. Landet som ikke endte med et ”suk” men med et ”bang” – den russiske revolution i 1917.

FOCUS_Gardehusarer_pa_Slottet_under_f_rste_verdensIndefra var det året, hvor de Vestindiske øer blev solgt, og det var årene, hvor ekkoet fra Danmarks store krig i 1864 slet ikke var døet hen. Håbet om genforening med det tabte Slesvig prægede dagsordenen. Det var også år, hvor håbet for en indenrigspolitisk dagsorden voksede, begyndelsen til velfærdsstaten spirede frem sammen med Socialdemokratiet. Byen ved Slotssøen var under 1. verdenskrig garnisonsby med gardehusarer, der fyldte gadebilledet- Ida Rosenstand Klahn fortæller den historie.

FOCUS arrangementet_16NOR PH 02I gadespejlet Frederiksborg Amts Avis har Palle Høj fundet frem fra arkivhylderne, hvad avisen skrev om i de år, om livets gang i Lidenlund, som i dette tilfælde ikke er Gantriis Lemvig, men Højs Hillerød, og hvad der var grunden til, at man talte om ”Hingstetidende”.

Den tredje periode er årene efter 1864, det store danske nederlags år. – Udefra er det årene, hvor det meste handlede om Europa. I det mindste set fra vores perspektiv. Det var årene, hvor Tyskland endelig blev samlet, og hvor rivaliseringen med Frankrig var øverst på dagsordenen. Den fransk-tyske krig og det franske nederlag prægede disse år.

FOCUS arrangementet_16NOR PH 03Indefra var det årene, hvor det danske politiske system blev domineret af Venstre. Et parti splittet i mange forskellige fraktioner, hvoraf den ene, Reformvenstre med Christen Berg i spidsen, førte an i kampen mod Estrup. Det var bøndernes periode, ligesom den anden tidsperiode var arbejdernes. Venstre havde svært ved at få samling på tropperne overfor Estrup og hans blå gendarmer. – Revanchen overfor Tyskland og nederlaget i 1864 prægede megen dansk tankegang. Ida fortæller historie med blik for de mange små ting, som ikke var historie, men som skabte historie, bl.a. at 1864 var året, hvor jernbanen kom til Hillerød. Det var også årene, hvor Det Nationalhistoriske Museum blev opbygget efter branden i 1859 og krigen i 1864.

FOCUS_HIller_d_stationDet var i den kampperiode, aviserne fik mest indflydelse. Der var et 4-bladssystem, som prægede alle byerne. En venstreavis, en højreavis og efterhånden også Socialdemokraten og til sidst, men senere, en radikal avis. Palle Høj´s avis Frederiksborg Amts Avis blev stiftet i 1874. Palle var dog ikke redaktør fra begyndelsen, men han har arkiverne at øse af og billeder at vise.

Efter denne krebsegang gennem historien er vi måske alle lidt klogere. Det giver et andet perspektiv, når man bevæger sig baglæns. Det svarer faktisk til den kloge betragtning, som mange har givet forskelligt udtryk: Vi bevæger os ind i fremtiden med ryggen til og med blikket stift rettet mod fortiden. 

Program
Kl. 17.00
Velkomst ved Nordea, erhvervschef Jan Nielsen
Introduktion til arrangementet v/Per Bendix
Debat ordstyrer Leo H. Knudsen
Årene omkring 1968
Årene omkring 1917
Et glas vin og lidt til ganen
Årene efter 1864
Debat v/ordstyrer Leo H. Knudsen

Kl. 19.00
Farvel og tak for i aften

Sted: Nordea, Slotsgade 44, 1. sal
Mødetid: Kl. 16.50
Tilmelding: www.billetto.dk fra 1. sept.
Seneste tilmelding den 20. september – max. 60 pers.
Entré: Kr. 90 + gebyr
NB: Indgang fra søsiden mod Posen
Varighed godt 2 timer

Arrangør: Nordea/Kulturnat Hillerød
Tid: 16:50 - 19:00
Sted: Nordea
Adresse: Slotsgade 44, 1. sal, 3400, Hillerød
Find vej >