DEN KONGELIGE LIVGARDES TAMBOURKORPS

Område: — Kategori: Musik

kan føre sin historie helt tilbage til den 30. juni 1658, hvor Livgarden blev oprettet af kong Frederik III. Der er primært to instrumenter i Livgardens Tambourkorps – marchfløjter og marchtrommer. Disse er antalsmæssigt lige fordelt, og efter gammel dansk skik er der 16 tambourer i paraden (otte trommer og otte fløjter).

Arrangør: Den Kongelige Livgardes Tambourkorps v/ seniorsergent Morten Thurø
Tid: 18:00 - 18:45
Sted: Hillerød Camping
Adresse: Blytækkervej 18, 3400, Hillerød
Find vej >